Sunday, December 25, 2005

Saponáty

jsou syntetické tenzidy, vyráběné z vyšších alifatických nebo aromatických uhlovodíků, získaných z ropy a dehtu, ze syntetických mastných kyselin, aminů, amidů, nitrilů a dalších látek. Neporušují živočišná vlákna, nejsou citlivé na tvrdou vodu, mají vyšší dispergační schopnost, lepší smáčivost a perou v nižších koncentracích a za nižších teplot než mýdlo. Nevítanými vlastnostmi je značná koroze pracích nádob a negativní vliv na pokožku. Jsou obtížně biologicky odbouratelné, čímž ohrožují životní prostředí.
Mnohé funkční vlastnosti mohou být zlepšeny detergenčními přísadami, např. karboxymetylcelulóza zabraňuje zpětnému usazení již vyprané špíny na prádlo, enzymy štěpí bílkoviny a tuky, komplexony a fosfáty změkčují vodu.