Friday, November 03, 2006

iontové krystaly

- jejich mřížka je tvořena částicemi s opačnými náboji - kationty a anionty. Mezi nimi působí síly elektrostatické povahy. Protože tyto síly jsou dosti veliké, jsou iontové krystaly tvrdé a stálé, mají vysoký bod tání a varu. Jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech. Mezi látky tvořící tento typ krystalů patří halit NaCl, fluorit CaF2, rutil TiO2.