Thursday, November 02, 2006

Struktura tuhých látek

V přírodě se prvky nacházejí především v tuhých látkách - minerálech. Jde o látky krystalické povahy, jejichž krystalové mřížky jsou tvořeny atomy, ionty a molekulami. Základní částice tvořící mřížku jsou navzájem poutány jistými silami. Povaha těchto sil určuje vlastnosti mřížky. Podle pvahy sil a částic tvořících krystaly rozlišujeme čtyři základní typy krystalů :