Wednesday, November 08, 2006

Všechny procesy v geochemických systémech, které způsobují změny termodynamických veličin, se označují jako termodynamické dějě či procesy. Podle podmínek, za jakých tyto děje probíhají, je můžeme rozdělit na procesy
- izotermické, probíhající za konstantního teploty
- izobarické, které probíhají za konstantního tlaku
- izochorické, probíhající za konstantního objemu a
- adiabatické, což jsou dějě při kterých systém nepřijímá ani neodevzdává teplo.