Sunday, November 26, 2006

Geochemická rovnováha

Velmi důležitým pojmeme při studiu geochemických systémů je chemická rovnováha. Každý přírodní systém se snaží dosáhnout chemicky rovnovážného stavu. Látky v systému reagují tak, aby bylo dosaženo hodnoty rovnovážné konstanty.
U některých systémů může dojít k situaci, že reakce vedoucí k ustavení rovnovážného stavu probíhají velmi dlouho a po dobu delší než je doba existence systému. V takovém systému potom nemusí být chemické rovnováhy dosaženo.
Většina geochemických systémů však má velmi dlouhé trvání a proto v nich bývá rovnováhy dosaženo.