Monday, November 20, 2006

Chemický potenciál má obdobně důležitou funkci jako T a p.Rozdíl chemických potenciálů je obecně považován za příčinu chemických reakcí v geochemickém systému nebo snahy látek difundovat z jedné fáze do druhé. Stejně jako T a p je i chemický potenciál intenzivní vlastností systému.