Tuesday, November 21, 2006

Aktivita a fugacita

Mezi částicemi látek rozpuštěných v roztocích a částicemi plynů působí síly, které způsobují, že se veškeré množství těchto látek neúčastní reakcí a dalších procesů probíhajících v geochemickém systému. Látky se rekcí a procesů účstní pouze tzv. aktivní hmotou.
Při práci a výpočtech s roztoky a plyny potom nelze používat koncentraci a tlak, ale místo těchto veličin je třeba zavést veličiny nové. Tyto nové veličiny jsou :
aktivita ai nahrazující koncentraci roztoků a fugacita fi nahrazující tlak u plynů.