Saturday, February 23, 2008

Eutrofizace vod

1) Eutrofizace vod:-Rozmnozeni ras a sinic ve vodnych nadrzich,které negativne ovlivnuji kvalitu vody.vyuzivaji zdroj C,O,H (CO2, H2O) a zdrojem energije je jim slunecni zareni. Ovlivneno pritomnosti nutricnich prvku N,P-cisteni a odstraneni organickych latek a latek obsahujicich N,P.Amonne soli,dusicnany, fosforecnany.
2) Voda pro pripravu betonu, vlastnosti z hlediska obsahu skodlivin:-dulezita slozka pro hidrataci cementu.zamesova a osetrovaci voda.omezena je koncentrace latek,které mohou zabranovat pevnosti cem,nebo snizovat pevnost betonu.-humidove latky ve vodach raselinist.-spatny vliv siranu a Mg,projevuje se zejména po zatuhnuti betonu.Chloridy pusobi korozivne na Oc vyztuz.
3) Naporova voda, sledovane parametry:-Voda, která se dostava do styku se staveb.mat a kcemi.Voda slabe,stredne a silne agresivni.podle hodnoty pH-silne agresivni, pod pH=4 a podle obsahu CO2,SO4,Mg a NH4.Ucinky naporove H2O jsou ovlivneny druhem jeji agresiv,koncentraci agresivnich latek,zpusobem styku H2O a B
4) Oxid uhlicity, kyselina uhlicita, uhlicitany:- CO2- vznika primou oxidaci uhliku za prebytku kysliku. Tato sloucenina je velmi reaktivni a hojne vyuzivana v prumyslu-jako chladici medium v potravinarskem prumyslu, a plynny CO2 je dulezita latka ve stavebnictvi, neboť ovlivnuje zivotnost bet.,malt a omitek. Kyselina uhlicita H2CO3- oxid uhlicity se rozpusti ve vode na kyselinu uhlicitou.CO2+H2O= H2CO3 (pomala). Nektere tyto reakce jsou pomalym prubehem komlikovane,a proto zavisi na pH.Uhlicitany:- magnezit MgCO3(vyroba zaruvzdorneho zbozi). -dolomit MgCO3* CaCO3(doprovazi vapenec). –vapenec, krida CaCO3
5) Oxid kremicity, struktura, chem.vlastnosti, pouziti:- 12polymorfnich forem. Je hlavni mineralni smesi mnoha tavenin(zula,piskovec). Samostatne se vyskytuje jako kristal. Senite formy-diamant. Castecne hydratovany SiO2, opaly, jaspis. Struktura: Hlavni krystalicke modifikace SiO2, seskupeni tetratu SiO4, které sdileji vždy jeden spolecny vrchol. Chemicke vlastnosti –odolava pusobeni kyselin s vyjimkou HF, nerozpustny v roztocich alkalickych hydroxidu. Pouziti- jako brusivo, pro vysokou pevnost jako zaruvzdorny mat.
6) Sklo, vyroba, vlasnosti, chem. koroze:- Sklo-amorfni pevna latka. Postrada pravidelne usporadani stav.castic SiO4, nektere oxidy(CaO,Na2O…). Vyroba- sklarsky kremen-,CaCO3,Na2CO2.→taveni-chalzeni→Na2O*CaO*6SiO2-sklo vodovapenate. Chem.koroze: odolnost vuci chemik: HF:SiO2+4HF→SiF4+2H2O, CH: SiO2+2NaOH→Na2SiO3+.Cista skla(odolnost proti vode).
7) Sadra,suroviny,vyroba,druhy:-vznika castecnou nebo uplnou hydrataci sadrovceCaSO4.-vzdusna maltovina-rychletuhnouci +1/2 H2O,-pomalu tuhnouci CaSO4+2 H2O,-anhydratove pojivo-prirodni CaSO4+budice.Vyroba–palenim sadrovce při 800-1000° 2 +2 H2O= Ca+Cao+ SO3+ H2O.Druhy-rychletuhnouci, pomalutuhnouci, sadrova maltovina, anhydrat maltovina, stukaterska, modelarska, stavebni.Tvrdnuti- CaSO4*1/2 H2O se rozpusti ve vode→nasyceny roztok vzhledem k pulhydratu a presyceny roztok vzhledem k dihydratu krystalCaSO4+2 H2O. CaSO4*1/2H2O+1,5 H2O→ CaSO4+2 H2O.Doba tuh 6-25min.
8) Fosfatova pojiva:-Lze povazovat za hlavni zastupce acidobazickych organickych pojiv.Proces tuhnuti a tvrdnuti je vyvolan reakcemi mezi kyselym a zasaditym komponent.Produktem této reakce je sul nebo hydrat soli.Reaguji kysel slozkou kysel a bazickou slozkou amorfni kovy→vysledkem jsou chem keramicke latky-lekarstvi.
9) Horecnata maltovina(Sorelova):-vzdusna maltovina-smes MgO+ roztok MgCl2,oxid horecnaty (roztokMgSO4).Tvrdnena velmipevnou hmotu-az 150Mpa podle plniva.Chem podstata-zavisi na pomeru surovin a koncentraci MgCl2.Cim je vetsi koncentrace MgCl2 maltovina pomaleji tuhne,ale ma tim vetsi pevnost. Maltovina je malo odolna proti vode H+ a OH-→nutno vne nebo vnitrne hydrofobizovat.Vlastnosti-v zavislosti na plnivu lze ziskathotove vyrobky (kremelinovy pisek),nizkopevnostni,tep izolacni(korek,piliny).
10) Vodni sklo:-Je koloidni roztok kremicitanu sodneho nebo draselneho.Tuhnuti,tvrdnuti vodniho skla je zpusobeno tvorbou kontinualni site kremiciteho hydrogelu a muze byt vyvolano:-snizeni obsahu vody,-reakci s kyselinou uhlicitou CO2+ H2O→ H2CO3. Roztoky se pouzivaji jako ochranny a tesnici prostred.
11) Hydroxid vapenaty:-Ca(OH)2-je silny hydroxid,malo rozpustny,rozpustnost klesa s rostouci teplotou.20°C priblizne 160mg Ca(OH)2 ve 100g H2O.-ph nasyceneho roztoku priblizne 12,45 při 25°C+Avagarova konstanta 6,023*1023.Snadno zreaguj se vzdusnym CO2 za tvorby CaCO3 na povrchu zrna.