Sunday, January 03, 2010

Praktické použití vysokomolekulárních látek ve stavebnictví

- konstrukční i pomocný materiál
Plastbetony – pojivo nahrazeno vhodnou plastickou hmotou, z ekonomických důvodů lze používal pouze levných pryskyřic, použití – pod vlivem organických kapalin: odpadní kanály, ropovody, ochranné omítky,
Polymerbetony – zaplnění mikropórů v betonu vhodným plastem5x větší pevnost, větší korozivzdornost, využití- opravy betonových ploch ( po penetrování použitou makromolekulární látkou - výborná přilnavost ke starému betonu)
Syntetická lepidla – lepení dřeva, odolné vůči vodě, hnilobě a plísním,
Latexové nátěry – ředitelné vodou, nejsou vhodné pro trvale vlhké prostory, podobné vlastnosti – akrylátové barvy, do agresivních prostředí – chlorkaučukové nátěry.