Tuesday, November 29, 2005

Ketony

aceton-CH3COCH3,propanon,kap., tepl. tání,varu,rozpoušť.,
hořlavina, kvašením, výroba-oxid. 2-propanolu, term.
rozklad (CH3COO)2CaCaCO3+aceton, ox. kuménu
acetofenon-rozpoušť.
Estery
CH3COOCH3-octan methylnatý,methyester kys. octové
C4H9COOC3H7-propylester kys. valérové
C15H31COOC2H5-palmitan ethylnatý
-příchutě: ethylformiát-rumethylacetát-hruška,malina,
ethylbutirát-ananasoctan izoamilnatý-hruška,
izovaleran izoamilnatý-jablko

Friday, November 25, 2005

Fenoly

fenol-benzen. jádro s OH,bezb. kryst. látka,na vzduchu je
červená tmavne,žiravina,antiseptik.,bakelit,léčiva,
barviva,pesticidy, rozkladem kumenu na aceton+fen.
kresol-desinfekce
kys. pikrová-soli pikráty-rozbušky
Thioly
C4H9SH-butanthiol,látka,vypouští ji tchoř
Aldehydy
methanal-formaldeh.,HCOHplyn,ale je rozp. v H2O,desin.
účinky,štip. pach,sráží bílk.,jedovatý,karcinogen,
výroba bakelitu,lepidel,preparace, ox. methanolu,
redukcí kys. mravenčí,syntet. CO+H2HCOH
ethanal-acetaldehyd,CHCOH, oxidací ethanolu,redukcí kys.
octové,Kučer. synt.-CHtr.vazbaCH+H2OCH3COH
-kap. štipl. pachu,výroba kys. octové,butanolu,octanu
ethylnatého-příchutě nápojů
akrolein-propenal,zapách. kapal.,dehydr. glycerolu
benzenal-kap. a mandl. vůní,příchutě,voňavky, ox. toluenu

Alkoholy

methanol-CH3OH,dřevný líh,jedov. kap.,oslepnutí,výroba
z vodního plynu CO+H2CH3OH ;k výrobě
form.dehydu,rozpoušť.,barviva,léčiva,paliva
ethanol-C2H5OH,líh, kvaš. cuk. roztoků,adicí H2O na
ethylen,eufor. účinky,jedovatý,rozpoušť. barviv,
tuků,palivo,výroba acetaldeh.,chloroformu,jod.
tinktura,teploměry,desinfekce
glykol-C2H4(OH)2,jedov. kap.,výr. hydratací oxíranu,
vyrábí se z něj glykosol a plasty-polyester(uretan)
glycerol-C3H5(OH)3,v rostl. tucích a olejích, výroba
rozkladem glycerínů: a)kyselá hydrolíza tuků-
rozklad pomocí zřeď. kys., 2. produkt je karb.
kys.; b)zásaditá hydrolíza-rozklad tuků pomocí
NaOH,vzniká glycerol+sůl karb. kyseliny
-užití v kosmet.,výroba plastů(celofán),výroba
nitroglycerinu –C3H5(ONO2)3 –výbušnina,lék