Wednesday, November 26, 2008

Důležitější plasty připravené polykondenzací
Fenolformaldehydové pryskyřice – kondenzace v kyselém prostředílyneární řetězce (netvrditelné pryskyřice – novolaky), kondenzace v alkalickém prostředí  rozvětvené a zesítěné makromolekuly (resoly+formaldehydresity), součástí strojů, ozdobné předměty, výroba lisovacích hmot-bakelitů,
Nenasycené polyestery – viskózní kapaliny, po vytvrzení ohebné až velmi tvrdé, využití ve formě skelních laminátů,
Epoxidové pryskyřice – výborné lepidlo,
Polyamidy – jako laky v kombinaci s fenoplasty, vlákna – velké pevnost a trvanlivost, vysoká odolnost proti otěruozubená kola, ložiska
Polyuretany – lineární - horší vlastnosti než polyamidyomezené použití, zesíťovanénátěry pryže,
Lehčené polyuretany – kypřené oxidem uhličitým, velice lehká hmota, 30kg/m3 , izolace, čalounění sedadel,
Degradace a stabilizace polymerů
Organické polymery – omezeně odolné vůči působení různých vnějších vlivů, působením vysoké teploty dochází k degradačním reakcímdepolymeracepůvodní monomer.
Fotooxidační degradace – při atmosférickém stárnutí polymerů, štěpení zářením, závisí na absorbaci polymerů a na vlnové délce záření, ochrana: látky odrážející záření (Al prášek), látky pohlcující záření (saze), fotostabilizátory (absorbéry UV ), antioxidanty