Friday, December 30, 2005

petrolej

• petrolejová frakce (do t. v. 260oC) = použití k vytápění, palivo pro plynové turbíny a ke krakování
• plynový olej (do t. v. 400oC) = krakuje se, palivo pro dieslové motory
• destilační zbytek = mazut, k topení, vakuově se destiluje - vysokovroucí uhlovodíkové frakce,sloužící jako oleje a asfalt
 krakování = petrochemický proces, při němž se tvoří velká množství etylenu a propylenu

Wednesday, December 28, 2005

Ropa

 hnědá až černá olejovitá kapalina s menší hustotou než voda
 směs alkanů, cykloalkanů a arenů; poměr se liší podle místa výskytu; některé druhy obsahují větší množství dusíkatých a sirných látek
 největší naleziště v okolí Perského a Guinejského zálivu, Kaspického moře, na Sahaře, v Indonésii a v Severnía Střední Americe
 dopravuje se v tankerech a ropovody
zpracovává se v destilačních kolonách, přitom se získavají tyto frakce :
• uhlovodíkové plyny = propan a butan; použití jako palivo
• benzínová frakce (do t. v. 180oC) = použití jako palivo do zážehových motorů, chemická surovina a rozpouštědlo

Tuesday, December 27, 2005

Základní suroviny průmyslu organické chemie

 zemní plyn, ropa, uhlí a dřevo
 dělí se na fosilní a recentní (nabývají nyní na významu)

Zemní plyn
 většinou provází ropu, ale má i samostatná naleziště
 = směs plynných uhlovodíků (75 a více % metanu, oxid uhličitý, dusík, vodní párry, popř. další plynné příměsi); poměr složek kolísá podle jeho naleziště
 používá se jako palivo a k výrobě různých sloučenin (chlorovaných derivátů metanu, vodíku, kyanovodíku, sirouhlíku, acetylenu, sazí)
 pyrolýzou vodní párou za katalytického působení kovů (Ni, Co) vzniká při teplotě kolem 700oC tzv. syntézní plyn (směs H2 a CO)
 přepravuje se plynovody

Sunday, December 25, 2005

Saponáty

jsou syntetické tenzidy, vyráběné z vyšších alifatických nebo aromatických uhlovodíků, získaných z ropy a dehtu, ze syntetických mastných kyselin, aminů, amidů, nitrilů a dalších látek. Neporušují živočišná vlákna, nejsou citlivé na tvrdou vodu, mají vyšší dispergační schopnost, lepší smáčivost a perou v nižších koncentracích a za nižších teplot než mýdlo. Nevítanými vlastnostmi je značná koroze pracích nádob a negativní vliv na pokožku. Jsou obtížně biologicky odbouratelné, čímž ohrožují životní prostředí.
Mnohé funkční vlastnosti mohou být zlepšeny detergenčními přísadami, např. karboxymetylcelulóza zabraňuje zpětnému usazení již vyprané špíny na prádlo, enzymy štěpí bílkoviny a tuky, komplexony a fosfáty změkčují vodu.

Saturday, December 24, 2005

Mazlavá mýdla

Mazlavá mýdla jsou nevysolená draselná mýdla polotuhá, nahnědlá, rychle rozpustná. Používají se k mytí podlah, schodů, hygienických zař. A k odstraňování hrubých nečistot.
Mýdlové vločky se používají k praní hedvábných, vlněných a jemných tkanin.
Mýdlové prášky jsou směsí mýdla, sody a vodního skla.Používají se pro praní a vyvářku bílého prádla.
Jakost mýdel závisí na obsahu mastných kyselin, vody, volných alkálií, sody, plnidel a na pěnivosti. Mezi vady mýdel řadíme dráždivost pokožky, měknutí povrchu, trhliny, prskání, deformace, výkvět solí a cizí zápach.
Mýdla se skladují ve vzdušných větratelných prostorách s relativní vlhkostí
50 – 60% při teplotě 20 ° C.

Friday, December 23, 2005

Lipa: Neistota

akceptuje to čo život prinesie s pokojom, nenávidí boje, stres a námahu, má sklony k lenivosti a nečinnosti, tichá, obetuje sa pre priateľov, mnohostranne talentovaný človek ale nie dosť húževnatý aby mu to prinieslo ovocie, často narieka a sťažuje sa, je veľmi žiarlivý a oddaný

Orech: Mimoriadny
kúzelne pôvabný, veľmi chápavý, vie ako vytvoriť dojem, aktívny bojovník za spoločnosť, populárny, náladový a vrtošivý, nevypočitateľný milenec, čestný a tolerantný partner, má zdravý úsudok, je nenáročný

Thursday, December 22, 2005

Toaletní mýdla

jsou tvrdá sodná mýdla vyráběná z kvalitních surovin. Mají 78 až 80 mastných kyselin.Vyrábějí se ve 3 druzích:
• luxusní – mají zvýšený obsah vonných látek
• výběrová – vyrábějí se v pastelových barvách, obsahují kvalitní vonnou složku a přísady
• 1. jakosti – mají nižší obsah vonné složky, patří sem dětská mýdla, mají snížený obsah alkálií a přísadu lanolínu
Medicinální mýdla obsahují speciální přísady a používají se k léčení někt. kožních onemocnění.

Wednesday, December 21, 2005

Mýdla

Mýdla se vyznačují vysokou smáčivostí, emulgační schopností, dobře brání návratu špíny na vyprané vlákno. Jsou vhodná pro praní bavlny a buničitých vláken. Nevýhodou je nestálost proti kyselinám a solím, alkalická reakce a srážlivost působením tvrdé vody.
Jádrová mýdla jsou tvrdá sodná mýdla obsahující 68 až 72 % zmýdelněných mastných kyselin. Mají výbornou prací schopnost a pěnivost. Žádaná jsou bílá jádrová mýdla-Hellada, Titan, Jelen.

Tuesday, December 20, 2005

Kromě tuků

a olejů živočišného a rostlinného původu se používají syntetické mastné kyseliny a některé druhy zmýdelnitelných pryskyřic. Z pomocných surovin se používají rozpouštědla a plnidla.
Toaletní mýdlo se vyrábí z jádrového mýdla rozřezaného na hoblinky, které se po vysušení mísí s barvivem, plnidly a dalšími kosmeticky účinnými přísadami. Po prohnětení se hmota tvaruje v tyče, ty se rozřezávají na menší kusy a na lisech se razí do tvarů.

Monday, December 19, 2005

Výroba mýdel a saponátů

Podstatu mýdla tvoří směs alkalických solí vyšších mastných kyselin.
Princip jeho výroby spočívá ve zmýdelňování tuků alkalickými prostředky, jako je hydroxid sodný nebo uhličitan draselný. Suroviny se vaří, po skončení procesu se přidáním chloridu sodného vyloučí jádrové mýdlo. Mýdlo se zchladí, suší a změklé je dopravováno do automatických razících strojů, které je upravují do obchodního tvaru.

Sunday, December 18, 2005

Rozdělení výbušnin

1) Trhaviny - nálože v lomech, dolech
- v pumách, minách
- dynamit vzorec :
2) Střeliviny - plnění nábojů do střelných zbraní
- explozívní hoření
- dinitrát celuózy (střelná bavlna) = umělé vlákno + celuoid; výbušnost spočívá v tlaku
- nákres náboje :
3)Třaskaviny - citlivé výbušniny
- k iniciaci trhavin a střelivin
- azid olovnatý Pb(N3)2
Bojové chemické látky
 již ve velmi malých koncentracích těžce pošozují nebo usmrcují organismy
 fosgen COCl2, yperit (ClCH2CH2)2S, organické deriváty arsenu
 fosgen vyvolává otok plic, yperit napadá pokožku a sliznice a způsobuje jejich zpuchýření
 nervové jedy - blokují enzymy, které regulují činnnost CNS; chemicky podobné organofosfátům, užívaných jako herbicidy - Tabun, Sarin, Soman
 Napalm

Thursday, December 15, 2005

Syntetické detergenty,

výbušniny, bojové chemické látky
Výroba mýdla
hydroxid + tuk ­­­> (teplo) + sůl (=vysolování mýdla) ­­­> mýdlo + spodní louh s obsahem glycerolu
Výbušniny
 látky, které see teplem, nárazem, el. jiskrou, nebo jiným vnějším podnětem mimořádně rychlou exotermickou reakcí rozloží na plynné produkty o velkém objemu ­­­> vysoký tlak ­­­> destrukční účinky
 vzrec TNT

Monday, December 12, 2005

Detergenty

 součást tenzidů
 tenzidy = chemické sloučeniny snižujících povrchové napětí kapalin na jejicj rozhraní, buď s plyny, jinými kapalinami, nebo pevnými látkami
- povrchově aktivní látky
- mýdlo, emulgátory, detergenty
 prací a čistící prostředky, které kromě tenzidu obsahují další přísady - změkčovadla vody, látky opticky zjasňující
 princip účinku shodný s pracími účinky mýdla

Friday, December 09, 2005

Karbox. kyseliny

HCOOH-mravenčí,redukční vlastn.,nejsilň.,oxi. se na CO2
+H2O,těla mravenců,včel,kopřivy,výroba oxidací
methanolu a methanalu, syntet.: CO+NaOH
HCOOHNa+H2SO4HCOOH+NaHSO4
-odvápň. kůží,barviva,srážení latexu,soli-formiá.
CH3COOH-octová,char. zápach,rozpustná,100%-k. ledová
-výroba ox. ethanolu,ethanalu, Kuč. syntéza- z
etinu a oxidace tex.vlákna,celuloid,acylpirin,
esence,soli octany-hlinitý x otokům
CH3(CH2)2COOH-máselná,žluklé máslo,pot
C15H31COOH- palmitová tvoří tuky, pevné bílé látky,
C17H35COOH-stearová výroba mýdel
C17H33COOH-olejová-kapalné tuky
benzen+COOH-benzoová,bíle krystaly,nerozpustná,desinf.,
konzervace potravin,léky
(COOH)2-štavelová,bílé krystaly,jedov.,váže Ca,šťovík,šťav.
jantarová-jantar glutarová-v cukrovce adipová-na nylon
fumarová,maleinová-do šumivých prášků
ftalová-výroba oxidací xylénu
tereftalová-na PES vlákna, tesil,terylen,dacron,trevíra